Với diện tích khu khu đất gần 100ha, Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe cao cấp, nhằm khai thác và nâng tầm giá trị nguồn khoáng nóng Quảng Yên vốn đã được biết đến từ lâu, nhưng chưa được đầu tư xứng đáng.Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa).Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa). http://dz.luyizaixian.com/home.php?mod=space&uid=1111944 http://qx.dz169.com/home.php?mod=space&uid=717509 http://www.oicqt.com/home.php?mod=space&uid=158574 http://statsclass.org/bb/member.php?action=profile&uid=303348 http://www.aikidotriage.com/member.php?action=profile&uid=342024 http://wlfbsa.org/home.php?mod=space&uid=5337416 http://www.microchip.com.tw/userinfo.php?uid=123155 http://9119453.com/space-uid-575710.html http://www.cgqzh.com/home.php?mod=space&uid=310645 http://gearuncensored.com/member.php?action=profile&uid=237500 https://guelphchinese.net/home.php?mod=space&uid=715684 http://www.sunbeachclub.com/modules/profile/userinfo.php?uid=535512 http://forum.strany.cz/profile.php?section=personality&id=1715550 http://www.bluelightbride.com/member.php?action=profile&uid=427271 https://gto5767.com/home.php?mod=space&uid=2151722 http://bbs.inmeng.cn/space-uid-213323.html http://www.houston-imports.com/forums/user-200950.html https://forum.discountpharms.com/member.php?action=profile&uid=343518 http://forum.l2-renewal.net/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=388239 http://www.ccwin.cn/space-uid-6414972.html https://www.atlasroleplay.com/forum/profile/subeautyonsen http://ikeynote.cn/home.php?mod=space&uid=3225692 https://londonchinese.com/home.php?mod=space&uid=370316 http://blagodarmed.com.ua/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=435105 https://www.mississaugachinese.net/home.php?mod=space&uid=891308 http://bigapple.idv.tw/discuz/home.php?mod=space&uid=1416381 http://yuanyuanzhijia.com/home.php?mod=space&uid=217153 https://discussions.corebos.org/member.php?action=profile&uid=209234 https://www.mississaugachinese.ca/home.php?mod=space&uid=891308 http://bbs.qfxww.com.cn/home.php?mod=space&uid=388821 http://www.jtzys.cn/home.php?mod=space&uid=648162 http://www.ccwzz8.com/space-uid-1115970.html http://qihou123.com/news/home.php?mod=space&uid=699851 http://www.51bonjour.com/discuz/home.php?mod=space&uid=530232 https://www.dongeren.cn/home.php?mod=space&uid=4841304 http://www.ggevaluations.com/forum/member.php?action=profile&uid=211265 https://www.blipinteractive.co.uk/community/index.php?p=/profile/subeautyonsen http://www.disonde.com/jishu/bbs/home.php?mod=space&uid=282267 https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=1795207 https://community.umidigi.com/home.php?mod=space&uid=686799 https://www.js-pai.com/space-uid-41156.html https://beastlored.com/mybb/member.php?action=profile&uid=426647 http://bbs.abntest.com/home.php?mod=space&uid=268044 https://wensha.ca/home.php?mod=space&uid=838871 http://forums.visualtext.org/member.php?action=profile&uid=442164 http://www.uk-corp.co.uk/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=386793 http://bbs.airav.cc/home.php?mod=space&uid=743408 http://www.kab3.com/home.php?mod=space&uid=1231699 http://bianmin.vlk188.com/home.php?mod=space&uid=430827 http://www.viewtool.com/bbs/home.php?mod=space&uid=515778 http://bbs.weipubao.cn/home.php?mod=space&uid=460823 http://efootballtips.pro/home.php?mod=space&uid=442173 http://ac-pro.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=513799 http://www.hgs99.com/home.php?mod=space&uid=288128 http://bbs.hdtt1.tw/space-uid-306191.html http://999bbs.com/home.php?mod=space&uid=6774141 http://www.touzichaoshius.com/home.php?mod=space&uid=526457 http://electericneumann.com/forum/user-299482.html https://www.taisha.ca/home.php?mod=space&uid=1397454 http://www.habotao.com/bbs/home.php?mod=space&uid=144782 http://maple.linppt.cc/home.php?mod=space&uid=3262584 http://www.freeok.cn/home.php?mod=space&uid=980131 http://ffskybbsjp.azurewebsites.net/home.php?mod=space&uid=7846628 http://www.py27.com/home.php?mod=space&uid=262868 http://gxrjxy.cn:90/Discuz/home.php?mod=space&uid=328044 http://jfkdebate.com/forum/index.php?p=/profile/subeautyonsen https://therockandduckshow.net/member.php?action=profile&uid=238725 http://sy714.net/home.php?mod=space&uid=520138 http://bbs.ffsky.com/home.php?mod=space&uid=7846628 https://digitalconnection.com/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=1213009 http://www.okaywan.com/home.php?mod=space&uid=390717 http://www.lin8888.com/space-uid-840243.html http://www.kiripo.com/forum/member.php?action=profile&uid=403322 https://guelphchinese.ca/home.php?mod=space&uid=715684 http://forum1.shellmo.org/member.php?action=profile&uid=1344239 http://agrowbot.etvamerica.com/forum/member.php?action=profile&uid=296442 http://igrice-igre.biz/profile/2812166/subeautyonsen.htm http://bbs.rss.game.tw/home.php?mod=space&uid=737941 https://darcvigilante.site/member.php?action=profile&uid=330562 http://www.0510365.com/home.php?mod=space&uid=10361145 https://forum.bigant.com/member.php?action=profile&uid=348345 https://audiosellerz.com/forums/member.php?action=profile&uid=242511 http://www.xibeiwujin.com/home.php?mod=space&uid=1227106 http://zjychy.com/space-uid-387701.html http://bbs.txzqzb.com/home.php?mod=space&uid=486775 http://www.forum.investorscare.com/user-205644.html http://evosolution.net/Forum/member.php?action=profile&uid=661716 http://niagaracn.com/home.php?mod=space&uid=284471 http://www.buqima.com/space-uid-279142.html http://takebacktheschool.net/profile/subeautyonsen


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-25 (火) 12:36:49 (205d)